МОРДОМТГОЙ

Ямар нэгэн зүйл дээр үргэлж мордож явдаг зантай.