МИНЕРАЛ
/ геологи /

Эрдэс: минералын бордоо (эрдэс бордоо), минералын давс (эрдэс давс).

минералын бордоо эрдэс бордоо
минералын давс эрдэс давс