МИНЖЛИГ :
/ амьтан /

минжлиг хулгана (ерөнхийдөө минжтэй төстэй, үст арьс нь их үнэ хүрдэг, нуруугаараа шаравтар сор бүхий дэлгэрэнгүй...