МИНОМЁТ

Мина харвадаг нэг зүйл буу - Эвдэрсэн нэг муу миномёт, алагдсан хэдэн дайсан хэвтэж байв. дэлгэрэнгүй...