МИНИЙ

Нэгдүгээр биеийн төлөөний үг, ганц тоотод харьяалахын тийн ялгалд байгаа нь - Энэ бол миний төрсөн нутаг монголын дэлгэрэнгүй... Д.Нацагдорж. Бүрэн түүвэр., миний бие [бичиг] (би), миний заяа энд, мэлхийн заяа шаварт [зүйр цэцэн үг] (хүн, амьтны хувь заяа өөр өөр), чиний минийгүй (миний чиний гэсэн зааг ялгаагүй нь) - Чиний минийгүй байдал үзүүлэн… байв. Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа.

миний бие би
миний заяа энд, мэлхийн заяа шаварт хүн, амьтны хувь заяа өөр өөр
чиний минийгүй миний чиний гэсэн зааг ялгаагүй нь