МАТМАЛ

Матаж хийсэн зүйл: матмал тооно (бургас, хус зэргийг нойтноор нь матийлгах буюу галд халааж байгаад дэлгэрэнгүй...

матмал тооно

бургас, хус зэргийг нойтноор нь матийлгах буюу галд халааж байгаад матгар хэлбэр оруулж хийсэн тооно

матмал араг матаж хийсэн араг