матмал тооно

бургас, хус зэргийг нойтноор нь матийлгах буюу галд халааж байгаад матгар хэлбэр оруулж хийсэн тооно