МАТЛАГА I

1. Матах үйл явц;


2. Матаж махийлгасан хэсэг.

Ижил үг:

МАТЛАГА II