ЛЯО
/ түүх /

Хятанчуудын байгуулсан төрт улс - Хятанчуудын мандаж байх үед од гарагийн зурхайн тоо тоолол их хөгжиж, тэр талаар дэлгэрэнгүй... О.Намнандорж. Түүвэр зохиол.