М

Монгол шинэ үсгийн цагаан толгойн арван дөрөвдүгээр үсэг: а ма-гүй [зүйр цэцэн үг] (а. Бичиг үсэг үл дэлгэрэнгүй...