МААВУУЗ

Амьтны үслэг арьсаар хийсэн өвлийн малгай: үнэгэн маавууз (үнэгний арьсаар хийсэн малгай), дэлгэрэнгүй...

үнэгэн маавууз үнэгний арьсаар хийсэн малгай
маавууз лоовууз хүйтний улиралд өмсөх малгай