ЛУСЧ :
/ амьтан /

лусч сар (харцагатан овгийн, нуруу нь шороон хүрэн, хэвлий бараан толбо бүхий цайвар зүстэй нүүдлийн дэлгэрэнгүй...