лусын дагина
а. Лусын хааны охин; б. [одон орон] Далайн вангийн дагуул; в. [шилжсэн] Охид, хүүхнүүдийн царайлаг, үзэсгэлэнтэй нь