ЛОГИКЧ

1. Сэтгэхүйн жам ёсыг судлагч;


2. Учир шалтгааны ухааны мэргэжилтэн.