лангуу түрээслэх
хувь хүн, албан байгууллага худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр лангууг тодорхой үнэ хөстэйгээр хөлслөх