ЛАГСЛАХ

1. Хүндийн төвөө алдаж ойчих;


2. Лагсаараа илүүрхэх.