ЛАГТ

Лаг шавар бүхий - Лагшилж хянахаа өөрийн сэтгэлд байгуулаад, Лагт шивэр мэт сансраас хагацах аргаа бодоорой. дэлгэрэнгүй...