лав тэргүүлэгч цэцэг
/ ургамал /
чагталж ургадаг өндгөлжин навчтай, цэцэг нь анхилам сайхан үнэртэй нэг зүйл цэцэг