КОМБИНАЦ II

Эмэгтэй хүний дотуур цамц.

Ижил үг:

КОМБИНАЦ I