КЛАПАН

Уур, хий, шингэн зүйлийг үл нэвтрүүлэх таглаа мэт зүйл; хавхлаг: зүрхний клапан хаагдах [яриа] (а. дэлгэрэнгүй...

зүрхний клапан хаагдах а. Зүрх хаагдах, зүрхний үйл ажиллагаа зогсох; б. [шилжсэн] Маш их айх, цочин сандрах
моторын клапан моторт түлш шахах, утаа зайлуулах хавхаг