зүрхний клапан хаагдах
/ яриа /
а. Зүрх хаагдах, зүрхний үйл ажиллагаа зогсох; б. [шилжсэн] Маш их айх, цочин сандрах