КВИТАНЦ

Мөнгө, бусад үнэт эдлэл авсан тухайд олгох албан баримт; падаан: мөнгөний квитанц (мөнгөний дэлгэрэнгүй...