КАЛИБР

1. Галт зэвсгийн гол төмрийн суваг нүхний голч, сумны диаметр: дунд калибрын буу (дунд зэргийн сумтай дэлгэрэнгүй...


2. Жижиг калибрын буу: калибр буу (урт гол төмөртэй, урт иштэй буу), калибрын сум (калибр буунд зориулсан сум) - дэлгэрэнгүй.... П.Лувсанцэрэн. Хөдөөгийн дуун.

дунд калибрын буу дунд зэргийн сумтай буу
том калибрын буу том сумтай буу
калибр буу урт гол төмөртэй, урт иштэй буу
калибрын сум калибр буунд зориулсан сум