КАЛОРИ

Дулааны хэмжээний нэгж; илчлэг чанар - Дэлхийн гүний элч огторгуйн уудамд тасралтгүй дэгдсээр секунд тутам нэг сая дэлгэрэнгүй... О.Намнандорж. Түүвэр зохиол.