КАЛИ

Химийн махбод, мөнгөлөг цагаан өнгөтэй зөөлхөн, хялбар хайламтгай төмөрлөг: калийн бордоо дэлгэрэнгүй...

калийн бордоо төмөрлөгийн найрлагат бордоо
калийн давс төмрийн давс
калийн шүү төмрийн шүү