КАЛЕНДАРЬ

Өдөр шөнө солигддог байгалийн үзэгдэлд тулгуурласан цаг тооны бичиг; хуанли; цаг улирлын бичиг - Календариас хоёр дэлгэрэнгүй.... Ц.Уламбаяр. Хүний чанар., календарь дээр тэмдэглэх (цаг тооны бичиг дээр тэмдэглэх), календарь зохиох (цаг тооны бичиг зохиох), календарийн хугацаа (хуанлийн хугацаа), календарийн хуудас (хуанлийн хуудас), малчны календарь (малчдад зориулсан уламжлалт цаг тооны бичиг), ханын календарь (хананд өлгөх зориулалттай хуанли).

календарь дээр тэмдэглэх цаг тооны бичиг дээр тэмдэглэх
календарь зохиох цаг тооны бичиг зохиох
календарийн хугацаа хуанлийн хугацаа
календарийн хуудас хуанлийн хуудас
малчны календарь малчдад зориулсан уламжлалт цаг тооны бичиг
ханын календарь хананд өлгөх зориулалттай хуанли