иш татах
өгүүлэл зохиолд бусдын ном ярианаас эх үндэс болгон авч бичих ярих