амар заяа үзүүлэхгүй

байнга зовоодог, тайван байлгадаггүй