амар мэнд~мэнд амар
а. Тайван амгалан, эрүүл саруул, энх тунх; б. Мэндлэх мэдэх үг