ЗАЙЛГА I

Бөхийн нэг зүйл мэх; эсрэг этгээдийн шууд дайралтаас биеэ зайлуулж, дайралтын хүчийг нь дагуулж унагах мэх, дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЗАЙЛГА II