ЗАГАЛМАЙТ

1. Загалмай тэмдэг бүхий, загалмай зүүсэн;


2. Тоонолж, хэрээс дүрс бүхий: загалмайт аалз [амьтан] (дугуй тор нэхэгч аалзны овгийн шавж, ууцан дээрээ загалмай хэлбэрийн дэлгэрэнгүй...
загалмайт аалз дугуй тор нэхэгч аалзны овгийн шавж, ууцан дээрэ загалмай хэлбэрийн толботой
загалмайт могой толгой нь гурвалжин, хүзүү нь нарийн, ар нь бор хүрэн, хар цагаан толботой нэгэн зүйл хорт могой