ААРАНЖИН :

ааранжин ууранжин ~ ааранжин ээрэнжин (хэл зүгшрүүлэх үг хэллэг).