ЖИГШИЛ

Жигших үйлийн нэр, дургүйцэл, эгдүүцэл: жигшил болгох (цээрлэл болгох), жигшил төрөх (зэвүүрхэн санах); дэлгэрэнгүй...

жигшил болгох цээрлэл болгох
жигшил төрөх зэвүүрхэн санах
жигшил зэвүүцэл дургүйцэл, үзэн ядалт