ЖИГНЭГДЭХ I

1. Юмыг халуун уур, галд халаах: бууз жигнэгдэх (буузыг халуун ууранд болгох), ногоо жигнэгдэх (ногоо жигнүүрт дэлгэрэнгүй...


2. Биед халуун хүйтэн юмаар жин тавиулах, төөнөгдөх: халуун юмаар жигнэгдэх (халуун юманд төөнөгдөх), хүйтэн юмаар дэлгэрэнгүй... (хүйтэн юмаар хайрагдах), цасанд жигнэгдэх (цасанд хайрагдах) - Хэрэв нурууны цасыг унагалгүй бэлчээвэл үхэр дээр доороосоо цасанд жигнэгдэж даарснаас аажимдаа хүч тарга нь шуугдах болно. Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага.

бууз жигнэгдэх буузыг халуун ууранд болгох
ногоо жигнэгдэх ногоо жигнүүрт болох
халуун юмаар жигнэгдэх халуун юманд төөнөгдөх
хүйтэн юмаар жигнэгдэх хүйтэн юмаар хайрагдах
цасанд жигнэгдэх цасанд хайрагдах
Ижил үг:

ЖИГНЭГДЭХ II