ЖИГНҮҮЛЭХ II

Юмыг жингээр хэмжүүлэх: будаа жигнүүлэх (жингээр будаа хэмжүүлэх), гурил жигнүүлэх дэлгэрэнгүй...

будаа жигнүүлэх жингээр будаа хэмжүүлэх
гурил жигнүүлэх гурил хэмжүүлэх
Ижил үг:

ЖИГНҮҮЛЭХ I

ЖИГНҮҮЛЭХ III