жагсаалын алхаа
жагсаалд хөл нийлүүлэн явах байдал