жагсаал цуглаан
олон нийтээрээ тайван цуглаж, үзэл бодлоо илэрхийлэх явдал