жагсаалын хөгжим
жагсан явахад эгшиглүүлэх тусгай аялгуу