ЖААД I

Юмны яс чанар муу, сайн бус, хуурамч: жаад алт (хольцтой муу алт), жаад хүн (хүн дэлгэрэнгүй...

жаад алт хольцтой муу алт
жаад хүн хүн чанаргүй хүн, яс муутай хүн
жаад эд чанаргүй эд
Ижил үг:

ЖААД II