ЖА

1. Хүний хэлсэн үгийг хүндэтгэн зөвших хэлбэр - Жа жа, тэг. Ж.Пүрэв. Гурван дэлгэрэнгүй...


2. Алийв, аль ээ - Жа, байз гэж өвгөн туслагч өчив. С.Дашдэндэв. Улаан наран;
3. Тэгээд, ингээд, ийнхүү - Жа, хэд банздах вэ ноёон гэж монгол түшмэл асуувал, зуун тавь! гэсэнд цэргүүд хирдхийн цочжээ. дэлгэрэнгүй...
4. Харин, харин ээ, ер нь - Жа, гэж тийм би сонссон билээ. Л.Түдэв. Улаан долгион;
5. Ойлгосноо мэдэгдэх, зөвтгөх аялга: жа, тиймээ (үнэхээр тийм ээ) - Тийм биз. Жа, тийм ээ. С.Дашдэндэв. Улаан наран;
6. Тэр бол, энэ бол, тэгвэл, тийм байгаа бол, тэгэх юм бол: жа тэгвэл (үнэхээр тийм бол) - Жа тэгвэл ноёнтон орос улсын дотор дэлгэрэнгүй... А.Толстой. Мөнгөн ноён.

жа тиймээ үнэхээр тийм ээ
жа тэгвэл үнэхээр тийм бол