ЁРГИО

1. Морь унааны хатуу явдал; яргиа, доргио: ёргио явдалтай морь (хатуу явдалтай морь);


2. Чанга дуутай: ёргио хүн (царгиа чанга дуутай хүн) - Ёргио адуучин хүү маань хэзээ язааны нэр цуутай бөх шиг дэлж... дэлгэрэнгүй... 2. [шилжсэн] Хөөрүү, хөвсөргөн, онгироо: ёргио залуу (хөөрүү давлиун зантай залуу), ёргио даргиа [хоршоо] (хөөрүү онгироо) - Ёргио гуйранч гэж далдуур муулна. Ш.Гаадамба. Элбэг дээл.

ёргио явдалтай морь хатуу явдалтай морь
ёргио хүн царгиа чанга дуутай хүн
ёргио залуу хөөрүү давлиун зантай залуу
ёргио даргиа хөөрүү онгироо