ЁГОС
/ амьтан /

Өмнөд Энэтхэгт амьдардаг нэгэн зүйл тогос шувуу.