ЁВШИХ

Хөндүүрлэх, зовуурилах, алжаан ядрах зэргээс дуу алдах, ёолон гинших: ёолох ёвших [хоршоо] (ёолон дэлгэрэнгүй...