ЁВОРГО II

1. Ёвролт;


2. [шилжсэн] Үгээр битүүхэн хийх дайралт, далд утгатай үгээр зэмлэн буруушаах үйл;
3. Ааш, зан авир тааруу, уур уцаартай: ёворгон зантай хүн (нийцгүй ааш зантай хүн).

Ижил үг:

ЁВОРГО I

ЁВОРГО III