ЁВОРГОТОЙ I

Ёворго бүхий, ёворго бий: ёворготой дээл (нударгатай дээл) - Урт ханцуй том ёворготой дээлээ их л дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Үүрийн туяа.

Ижил үг:

ЁВОРГОТОЙ II