ЁВОРГО I

Нударга: дээлийн ёворго (дээлийн нударга), том ёворго (далбагар том нударга).

дээлийн ёворго дээлийн нударга
том ёворго далбагар том нударга
Ижил үг:

ЁВОРГО II

ЁВОРГО III