ЁВИР

Түргэн хувьсамтгай, нийц муутай зан авир: ёвир ааштай (тогтворгүй муухай ааштай), ёвир дэлгэрэнгүй... (хахир зантай).

ёвир ааштай тогтворгүй муухай ааштай
ёвир зантай хахир зантай