ЁВИРГОЛОХ

Ширүүн муухай зан гаргах - Түүнийг ёвирголж яах нь вэ? ядарсан хүн шүү гэв. Б.Ринчен. Гүнж.