ЁВИРГОНДУУ

1. Бага зэрэг ёвиргон, ёвиргон байрын;


2. Ширүүн, сагсуу байдал гаргах: ёвиргондуу хүн (нийцгүй хүн, яхир зантай хүн) - Ер нь нэлээд ширүүлгэн, ёвиргондуу онгироо хүн дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл.