ЕГӨӨДӨХ

Бусдыг далд битүү утгаар ёжлох, егөө хийх, хүмүүстэй доог тохуутайгаар харилцах: битүүхэн егөөдөх дэлгэрэнгүй...

битүүхэн егөөдөх битүүхэн цаашлуулах, далд егөө гаргах, ёжлон хэлэх
егөөдөх дуртай хүн егөө хийх зантай хүн
егөөдсөн утга битүүхэн ёжилсон утга
егөөдөж хэлэх битүү ёжилж хэлэх
тоглоомоор егөөдөх шоглон егөө хийх
ёжлох егөөдөх ёж, егөө хийх